a stejně nemáme údaje

Kovidiot - superarbitrován pro blbost a prohlášen za blog