Strašení není žádná věda

Aspoň pro německé vědce ne

Obdivuji německy vítězné tažení proti viru. Pořád dokola ho vychvaluji jako česká média. Ta si ale nevšimla toho nejlepšího, co berlínské Ministerstvo vnitra udělalo hned na začátku pandemie: na jaře 2020 řízeně vyplašilo obyvatelstvo.

Strašit se musí vědecky. Jinak tuhle válku s virem nevyhrajem.

Ministerstvo vnitra v Berlíně nejdřív sepsalo, co vyvolavá strach. Nejvíc civily vyděsí - policajti zjistili, že by se dusili, lapali po kyslíku. To je takzvaný Urangst neboli prastrach.

Berlínské Vnitro pak shánělo, kdo lidem ten Urangst nažene. Oslovilo nezávislé vědce (třeba šéfa Robert-Koch-Institutu) a vyzvalo je k “maximale Kollaboration” (kolaborací se myslí spolupráce), jako že ty prastrachy vědci nezávisle vědecky podloží ověřitelně strašidelnými fakty.

Jedině takhle vznikne jednotná komunikační fronta na všech frontách - politické, vědecké, policejní… Jedině takhle udržíte civily v klidu doma. Vir dostaneme pod kontrolu, jen když dostaneme pod kontrolu obyvatelstvo, protože disciplína, vy kluci pitomí, musí bejt i mezi civilama.